18-19     . ..

2001

XVIII XIX

. .. (), 2001

: ..

: XVIII – XIX . ., 2001

: ..

: .. , ..


, / GAUGAIN, THOMAS

1801


, / CALDWELL, JAMES

1803


, / LEGAT, FRANCIS

1790


, / LEGAT, FRANCIS

1792


, / LEGAT, FRANCIS

1795


, / RYDER, THOMAS

1793


, / RYDER, THOMAS

1799


, / SIMON, JAN PIERRE

1792


, / SCRIVEN, EDWARD

1802


, / SCHIAVONETTI, LUIGI

1792


, / SCHIAVONETTI, LUIGI

1795


, / THEW, ROBERT

1789


, / THEW, ROBERT

1791


, / THEW, ROBERT

1796


, / THEW, ROBERT

1796


, / THEW, ROBERT

1796


, / THEW, ROBERT

1798


, / THEW, ROBERT

1798


, / THEW, ROBERT

1801


, / THEW, ROBERT

1801


, / THEW, ROBERT

1801


, / THEW, ROBERT

1802


, / SHARP, WILLIAM

1793


| | | | | | | | | | | E-mail